เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการย้ายข้อมูล

เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน

    ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 00.00 – 12.00 น. ทางฝ่ายพัฒนาระบบจะดำเนินการย้ายข้อมูลไปยังเครื่องที่ใหญ่กว่า จะมีผลกระทบทำให้หน้าเว็บไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในเวลาดังกล่าว ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเป็นผู้ให้บริการต่อไป